Service contact of secretariat /exhibitor

LiXiaoli18510583316 HuangChao13240455438

WangChao17001010777 LiChen15001165368

JingXuan13910082311 DuWen18621765421

HeJun 13913922251 WangXiaomeng13816024072

XieChenshuang13666233718 WangLin13880707531

ZhaoNa18518655965 ZhuMeiru18610665877

Website registration consulting

ShiShuang010-57209646


Corporate Style


Chinese Association of Plastics and Aesthetics E-mail:gjb@capa.org.cn
  http://www.capa.org.cn/